Top-Netzwerke (Mobiler Hotspot)
1
LAN: Datenübertragungsrate: 42,20 Mbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n
guenstiger.de Note: 1,3
sehr gut
2
LAN: Datenübertragungsrate WLAN: 72 Mbit/s, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n
guenstiger.de Note: 1,8
gut
3
b>Spezifikationen: Datenübertragungsrate WLAN: 2 Gbit/s, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), WAN-Ports: 1x
guenstiger.de Note: 1,9
gut
4
LAN: LAN-Ports: 1x
WLAN: Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
guenstiger.de Note: 2,3
gut
5
WLAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WLAN-Frequenz: 2,4 GHz
LAN: Datenübertragungsrate: 600 Mbit/s
guenstiger.de Note: 2,5
gut
6
LAN: Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s, Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n
guenstiger.de Note: 2,6
befriedigend
7
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n
guenstiger.de Note: 3,0
befriedigend
8
WLAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WLAN-Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz
LAN: Datenübertragungsrate: 600 Mbit/s
guenstiger.de Note: 3,0
befriedigend